מקרקעין

למשרד זייפמן קורניצר ושות’ ניסיון עשיר, רב-תחומי ומקיף במגוון עסקאות נדל”ן הן במגזר המסחרי והן בפרטי. המשרד מייצג יזמים, חברות בנייה, לווים מוסדיים ולקוחות מסחריים בכל ההיבטים הנוגעים לרכישה, פיתוח, מכירה, בנייה והשכרה של נדל”ן, לרבות עסקאות תמ”א 38 ועסקאות קומבינציה.

למשרד ניסיון רב המאפשר שירות מיטבי ללקוחות המשרד בכל מגוון העסקאות ובלוחות זמנים הנדרשים על ידי הלקוח.

המשרד מייעץ ליזמים ולחברות מתחום המקרקעין, לחברות תעשייתיות, לחברות ממשלתיות, לרשויות ממשלתיות ומקומיות, לזכיינים של פרויקטים בתחום התשתיות הלאומיות, לגורמים במגזר החקלאי, ללקוחות פרטיים מהארץ ומחו”ל, לחברות ו/או יזמים ישראלים המשקיעים בנדל”ן בחו”ל וחברות אחרות אשר נזקקות לייעוץ וליווי משפטי בנושאים הקשורים למקרקעין. במתן הייעוץ והליווי המשפטי, מיישמים עוה”ד את הניסיון הרב שצבר המשרד בתחום המקרקעין בליווי פרויקטים ועסקאות לאורך שנים רבות.

המשרד מלווה את הלקוחות בכל שלבי העסקאות: החל משלבי בדיקת הנאותות הקודמים לעסקאות רכישת נכס המקרקעין, טיפול בסוגיות הנובעות מדיני התכנון והבנייה, וכן רישומים סינדיקציות והשקעות זרות בין בקרקעות פרטית ובין בקרקעות מינהל, דרך ליווי הליכי תכנון, לרבות הכנת תוכניות בנין עיר, ליווי הבניה וההתקשרות עם מתכננים וגופי ביצוע שונים, המשך בליווי מכירה והשכרה של הדירות או היחידות המסחריות, וליווי מערכת היחסים המשפטית עם הרוכשים והשוכרים, או לחלופין ייצוג הלקוח במכירה של הפרויקט או חלקים ממנו. כמו כן, המשרד מטפל גם בהיבטי הרישום של עסקאות ובכל ליווי מקצועי דרוש.

המשרד עובד באופן הדוק עם מחלקת המיסוי, לתכנון וטיפול בהיבטי מיסוי מקרקעין המתעוררים בעסקאות, עם מחלקת הליטיגציה, בכל הקשור בייצוג בפני מוסדות התכנון השונים, ועדות הערר, ובתי המשפט.

המשרד מטפל גם בהיבטי המימון הקשורים לפרויקטים של נדל”ן, ומלווה עסקאות מימון מורכבות, כשהיא מייצגת לעיתים את הגופים הפיננסים המממנים את העסקה ובמקרים אחרים את היזמים מקבלי המימון, בנקים ומוסדות פיננסים אחרים. למשרד ניסיון גם בהסדרי חובות הקשורים בנכסי נדל”ן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>